EdgeConneX is zich bewust van haar impact op de omgeving en wil daarom zoveel mogelijk samen optrekken met de direct omwonenden en andere stakeholders op Schiphol-Rijk. EdgeConneX wil betrokkenen vragen hoe zij de inrichting van de openbare ruimte en looproutes vorm willen geven in het voorziene groene landschapspark op de “Vinkenweide”. Ook komen de directe gevels en façades van de datacenters tijdens een participatieproces aan de orde. Op deze manier wil EdgeConneX samen met de betrokkenen kijken naar de beste manier om onze plannen in te passen in de omgeving.