Schiphol-Rijk is één van de belangrijkste digitale knooppunten van Nederland en daarmee het fundament van onze digitale economie, wat wordt onderschreven in de Ruimtelijke Strategie Datacenters (2019). De gemeente Haarlemmermeer onderkent in het Parapluplan Datacenters dat de vestigingsvoorwaarden voor datacenters binnen de gemeentegrenzen uniek zijn en datacenters een belangrijke bijdrage leveren aan de economische concurrentiekracht van Nederland.