Gratis checklist: Ontdek de Omgevingswet en
participatie bij architectonische ontwerpen

Zodat jij je kunt focussen op zaken die er wel toe doen

Omgevingswet en architecten

Ontdek de impact van de nieuwe Omgevingswet op architecten, inclusief samenvoeging van vergunningen, vergunningvrije activiteiten, en digitalisering van aanvraagprocedures.

Participatie onder de Omgevingswet

Ontdek hoe participatie en inspraak van belanghebbenden aanzienlijk zijn versterkt, met expliciete plichten zoals informeren, raadplegen, en betrekken bij besluitvorming.

Stappenplan voor vergunningverlening

Ontdek de essentiële stappen in de nieuwe tijdslijnen en procedures onder de Omgevingswet, van vooroverleg en aanvraag tot besluitvorming en mogelijke beroepsprocedures.

Waar mogen we de checklist naartoe sturen?