Architect en Omgevingswet: hét overzicht

Onlangs ontving je een checklist “Omgevingswet en participatie bij architectonische ontwerpen” en een aantal mails met video’s waarin we meer uitleg geven over verschillende onderwerpen. Op deze pagina vind je het overzicht van informatie die we je hebben toegestuurd.

We helpen je graag op weg met goede participatie. Waar loop jij tegenaan?

Plan een korte online afspraak in en we helpen je op weg.

Gratis checklist:
Ontdek de Omgevingswet en participatie bij architectonisch ontwerpen

Omgevingswet en architecten

Ontdek de impact van de nieuwe Omgevingswet op architecten, inclusief samenvoeging van vergunningen, vergunningvrije activiteiten, en digitalisering van aanvraagprocedures.

Participatie onder de Omgevingswet

Ontdek hoe participatie en inspraak van belanghebbenden aanzienlijk zijn versterkt, met expliciete plichten zoals informeren, raadplegen, en betrekken bij besluitvorming.

Stappenplan voor vergunningverlening

Ontdek de essentiële stappen in de nieuwe tijdslijnen en procedures onder de Omgevingswet, van vooroverleg en aanvraag tot besluitvorming en mogelijke beroepsprocedures.

Video 1
De veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt voor architecten

Video 2
De tool die participatie makkelijk  maakt

In deze tweede video nemen we jullie graag meenemen in dé tool die participatie makkelijk maakt. We kijken eerst terug op de vorige video van Janneke, waarin ze sprak over de uitdagingen en vraagstukken waar architecten mee te maken hebben. Vervolgens bespreken we de waarde van participatie bij ruimtelijke projecten en hoe Parolo hierin onderscheidend is. Ook worden de voordelen van Parolo op een rijtje gezet en laten we je zien hoe je met de tool kunt communiceren en overzicht kunt behouden.

Video 3
Een online introductie in de toekomst

In deze derde video van Parolo, de tool die participatie mogelijk maakt, neem ik jullie mee in een online introductie van onze tool. Eerst blikken we terug op de vorige video waarin we hebben besproken waarom Parolo is ontstaan, wie er baat bij heeft en waarom het juist nu, met de komst van nieuwe ontwikkelingen, extra belangrijk is. In deze video gaan we in op het bekijken en reageren op documenten, het uitnodigen van deelnemers en het uploaden van documenten. Ook leggen we kort uit hoe deelnemers kunnen reageren op documenten en vragen kunnen stellen. Kortom, alles wat je moet weten om optimaal gebruik te maken van Parolo!.

Video 4
Terugblik en samenvatting

In deze laatste video nemen we jullie mee in een terugblik op de voorgaande video’s en vatten we samen wat Parolo nu voor architecten kan betekenen. We bespreken de problemen waar architecten tegenaan lopen met betrekking tot participatie en hoe Parolo hiervoor een oplossing kan bieden.

Wanneer komt het jou uit?

Plan hieronder een gesprek met ons in.