Participatie
snel geregeld

Een project opstarten?
project starten
Plannen volgen?
aanmelden
Graag een demo?
vraag demo aan
Participatie meten?
nu meten

Participatie goed geregeld

Een soepel verlopen bouwproject. Dat wil elke plannenmaker en ontwikkelaar. Om dat te bereiken heb je onder andere de medewerking en instemming van alle belanghebbenden nodig. Omgevingsparticipatie heet dat. Parolo is hét platform om dat te regelen.

Parolo is makkelijk, overzichtelijk en het bespaart je veel kosten. Bovendien geef je de overheid helder inzicht in het participatieproces; een verplichting in de nieuwe Omgevingswet.

Parolo voor plannenmakers

  • Handig platform voor participatie
  • Makkelijk in gesprek met omwonenden
  • Projecten ontwikkelen met meer draagvlak
  • Altijd voldoen aan de Omgevingswet
  • Geen geregel en gedoe
  • Eenvoudig inzicht voor de overheid
meer weten

Meer draagvlak, beter project

Wil je aan de slag met bijvoorbeeld nieuwbouw, een renovatie of een parkeerterrein, dan krijg je te maken met partijen uit de omgeving; van buurtbewoners en ondernemers tot verenigingen en overheden.Zo'n bouwproject verloopt pas echt goed als je al die partijen zoveel mogelijk op één lijn krijgt.

Parolo helpt je daarbij. Je nodigt alle partijen uit via dit platform en laat ze in alle openheid de informatie over het project bekijken. Ze kunnen direct hun feedback geven. Zo creëer je draagvlak en voorkom je dat er verderop in het proces kostbare tijd verloren gaat of dat er aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Ontdek het zelf!

Parolo voor plannenvolgers

Wordt er in jouw omgeving iets gebouwd of verbouwd? Een nieuwe school, de renovatie van een kantoor en woonwijkje? Dan wil je vast weten wat de plannen zijn en daar je mening over geven. Dat kan via parolo als de plannenmakers hun project hier hebben aangemeld. Je krijgt dan vanzelf een uitnodiging om mee te kijken. Weten hoe het werkt?

meer weten

Parolo voor overheden

Wij maken burgerparticipatie gemakkelijk en eenvoudig. Ook voor overheden. Overzichtelijk, chronologisch en zonder gedoe. Ook grip bij de besluitvorming? Of maatwerk voor jouw gemeente?

meer weten