Project vastgelopen het kan ook anders

Vaak voelt het voor het projectteam alsof jullie in een auto soepel op weg zijn naar de eindstreep. Jullie moeten alleen nog het ontwerp delen met de omgeving om aan het participatieverzoek van de gemeente te voldoen. Maar dan wordt de rem keihard ingetrapt: de buurt voelt zich overvallen en te laat betrokken bij jullie plannen en vindt het ontwerp niks. Dan zit je opeens met je neus in de airbag. Niks vervelender dan dat het project crasht…

Weer op weg

Een goed participatieproces met de omgeving begint bij een zorgvuldige voorbereiding. De eerste stap? Het opstellen van een participatieplan. Het participatieplan zorgt ervoor dat er op tijd wordt nagedacht over de belangrijke vragen: Met wie wordt er geparticipeerd? Hoe betrek je huidige en toekomstige bewoners? En waarover wordt er geparticipeerd? Het beantwoorden van deze vragen helpt om verwachtingen over het proces helder te hebben.
Na afstemming met de gemeente Ede en de ontwikkelaar kreeg de voorgestelde participatieaanpak groen licht. Vervolgens kwam voor ons het leukste deel: het daadwerkelijk uitvoeren van de participatie. Door middel van keukentafelgesprekken maakten we kennis met de omwonenden

Ede ENKA en De Residentie van AM

Het scenario hierboven beschreven komt helaas vaak voor, zo ook bij een woningbouwontwikkeling van ontwikkelaar AM in Ede. Van AM kregen wij de vraag of wij eens naar hun gestrande project wilden kijken. Een petitie van bijna 400 handtekeningen, een erg actieve wijk op Facebook en de oprichting van de website www.residentie-anders.nl weerspiegelden de weerstand tegen hun plan. Soms kan de onenigheid tussen een initiatiefnemer en de buurt zo hevig worden, dat er geen gezamenlijke oplossing meer mogelijk lijkt. Het project belandt dan bij de Raad van State. Doorgaans betekent dit dat de kosten fors oplopen en het proces aanzienlijk vertraagd wordt. Maar het kan ook anders…

De residentie, maar dan anders

Als je weleens met trein reist tussen Arnhem en Utrecht, herken je het meteen: de lange wand van de voormalige kunstzijdefabriek waar nu muurwoningen in zijn gemaakt. Het ENKA-terrein is een bijzonder gebied met interessante en monumentale projecten aan de rand van natuurgebieden de Sysselt en de Veluwe. In 2003 is AM hier gestart met de ontwikkeling van zo’n 1.400 woningen. Bij de ontwikkeling van ‘de Residentie’, één van de laatste delen van de wijk, stuitte het project echter op hevige reacties uit de buurt. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn diverse zienswijzen binnengekomen. De oprichting van de website ‘Residentie Anders’ en een handtekeningenactie tegen het gepresenteerde ontwerp zorgden ervoor dat de rem werd ingetrapt en het project tot stilstand kwam.

Procederen of participeren?

Dit bracht de ontwikkelaar op een figuurlijk kruispunt: Wacht ik tot ik bij de Raad van State sta? Of ga ik proberen er nog samen uit te komen met de buurt? Hij koos voor het laatste, en schakelde hierbij Dutchplanners in. Een uitdagende vraag, want hoe krijg je het vertrouwen terug van zo’n actieve buurt?
Om de ontwikkeling weer op gang te brengen moest de rem er af. Maar hoe doe je dat op een goede manier? De complexiteit van de situatie vroeg om een zorgvuldig participatieproces, waarbij Judith Hinfelaar en Maarten Bosman van Dutchplanners het projectteam van begin tot eind hebben begeleid.

Project vastgelopen het kan ook anders

Uit deze gesprekken bleek dat men trots was op hun buurt en enthousiast was om mee te denken over het project. Een werkgroep van zo’n 15 mensen werd gevormd. Deze groep bestond uit enkele indieners van zienswijzen, toekomstige buren van het gebouw, de architect, ontwikkelaar AM en de gemeente Ede. Tijdens drie bijeenkomsten werkten wij aan een gezamenlijk perspectief met verrassend resultaat. De ideeën deelden wij online met de buurt op ons participatieplatform Parolo. Tussentijds ontvingen wij online ideeën die wij weer bespraken in de werkgroep. Een fijne hybride vorm van transparant informatie delen.

Parolo? Pardon?

Parolo is ons online platform voor participatie waar planmakers en planvolgers elkaar kunnen ontmoeten. Op Parolo worden alle stukken rondom het project op één plek gedeeld. Omwonenden kunnen eenvoudig een account aanmaken als planvolger om documenten te bekijken en reacties achter te laten. Hiermee kunnen ze vanuit huis en in hun eigen tijd participeren over de ontwikkeling. Parolo geeft een goed beeld van wat er in de buurt speelt omdat alle reacties voor iedereen zichtbaar zijn. Daarnaast biedt Parolo de mogelijkheid om de stukken inclusief reacties automatisch tot één verslag te bundelen. Met deze feature kan de initiatiefnemer gemakkelijk de gemeente en andere belanghebbenden op de hoogte brengen van het verrichtte participatieproces.

Van Residentie Anders naar Residentie Samen

De inzet van Parolo bleek voor dit project een groot succes. Een groep van maar liefst 66 bewoners uit heel de wijk volgde de ontwikkelingen rondom het project op de voet. De vele online reacties zorgden voor interessante aanvullingen op de werkgroep, waardoor er niks over het hoofd werd gezien. Hiermee zorgde Parolo voor een verrijking van het participatieproces.
Het project in Ede laat zien dat zorgvuldige participatie met de buurt de voet van de rem kan halen. Met aandacht voor participatie kunnen vastgelopen processen weer op gang worden gebracht: samen op weg naar de eindstreep.

Heb jij ook zo’n project? Laat het ons weten. Stuur een mailtje naar praatje@parolo.nl of bel naar 06-16448119.