De Dorschkamp; een unieke en uitdagende locatie in Wageningen. Een plek waar lange tijd het bosbouwproefstation en Pieter Pauw ziekenhuis gehuisvest zijn geweest. Inmiddels wordt het bosbouwproefstation gebruikt door het COA en is het ziekenhuis al een aantal jaar geleden gesloopt. Sinds het begin van deze eeuw wordt er al gesproken over het opnieuw ontwikkelen van dit unieke gebied in de bossen van Wageningen met het indrukwekkende uitzicht over de Wageningse Eng. In opdracht van grondeigenaren Smink b.v. en Staatbosbeheer zijn wij aan de slag met het begeleiden van het participatieve ontwerpproces.

Van gebiedsvisie naar stedenbouwkundig plan

Als aftrap voor de ontwikkeling van de Dorschkamp heeft de gemeente Wageningen in samenwerking met de provincie, grondeigenaren, buurtbewoners en belangenorganisaties een gebiedsvisie gemaakt die in juli 2021 is vastgesteld. Aan ons is gevraagd het proces te begeleiden waarin de gebiedsvisie participatief wordt uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Daarvoor is allereerst met eigenaren en gemeente een ontwerpbureau geselecteerd. Dit is wUrck geworden.

Hybride participatie

Als aftrap voor de ontwikkeling van de Dorschkamp heeft de gemeente Wageningen in samenwerking met de provincie, grondeigenaren, buurtbewoners en belangenorganisaties een gebiedsvisie gemaakt die in juli 2021 is vastgesteld. Aan ons is gevraagd het proces te begeleiden waarin de gebiedsvisie participatief wordt uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Daarvoor is allereerst met eigenaren en gemeente een ontwerpbureau geselecteerd. Dit is wUrck geworden.

Samenwerken met gemeenschappelijke waarden

Het transparante hybride participatieproces zorgt er ook voor dat er ruimte is voor de vele verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Dorschkamp. Gedurende het participatieproces werken wij samen met de directe buren van het plangebied, evenals verschillende natuurverenigingen en een CPO. Bart Krol modereert de bijeenkomsten. Kritische mensen met elk hun eigen ideeën en wensen voor de plek. Om de verschillende partijen bij elkaar te brengen zijn wij het proces begonnen met het formuleren van de gezamenlijke waarden. Wat blijkt, de partijen hebben meer gemeen dan vooraf gedacht. De gezamenlijke waarden vormen de rode draad door het participatieproces heen.

De drie bijeenkomsten hebben tot nu toe als resultaat dat de uitgangspunten van de gebiedsvisie zijn uitgewerkt in drie modellen die moeten gaan leiden tot één stedenbouwkundig plan. Het proces op de Dorschkamp zal de komende tijd nog doorlopen. En hoewel het project goed op weg is, zal het een uitdaging blijven. Ook wij krijgen hier met de stikstof regelingen te maken en zullen participatief moeten blijven zoeken naar meest optimale mogelijkheid om dit unieke gebied klimaat adaptief te kunnen ontwikkelen.

Meer weten?

Mocht je graag meer willen weten over het proces op de Dorschkamp, of de mogelijke rol van Parolo in jouw eigen participatieproces, neem dan vooral contact op. We vertellen er graag over.