5 voordelen van een informele aanpak

Impasse…wat nu?

Steeds vaker gaan de overheid en ontwikkelaars in gesprek met maatschappelijke partijen en omgeving. Binnen het domein van de leefomgeving spelen namelijk nogal wat complexe vraagstukken, waarin meerdere partijen betrokken (willen) zijn, allemaal vanuit eigen belangen. Vaak zijn hierbij ook verschillende overheden aan zet. Ondanks alle goede bedoelingen gaat het in de praktijk toch vaak mis. Er ontstaan impasses. Bewoners verzetten zich. Pogingen om tot een dialoog te komen, leiden niet tot gedragen oplossingen. Met als veelvoorkomend gevolg dat plannen niet tot realisatie komen. Teruggrijpen op het formele proces lijkt dan de enige route naar een doorbraak. En dat kost geld, energie en veelal verliezers. Gelukkig is er nog een andere aanpak voor een succesvolle uitkomst van je project. Daar gaat ook het boek ‘Doorbreken van impasses’ over. Volgens de schrijvers (Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMRO)) is mediation en participatie bij uitstek geschikt om conflicten over de leefomgeving te begeleiden en te helpen oplossen. Dreigt jouw project vast te lopen? Lees hieronder de vijf voordelen van participatie.

Formele vs. Informele aanpak

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt betrokken bewoners en bedrijven een voorgeschreven procedure om beroep en bezwaar in te stellen tegen een beslissing van een overheidsorgaan. Dit is de formele aanpak die neerkomt op de uitwisseling van schriftelijke stukken. De achterliggende belangen zijn vaak niet zichtbaar en komen ook niet tevoorschijn. De praktijk leert dat deze achterliggende belangen er juist toe doen om een duurzame oplossing te vinden waar alle partijen achter staan. Volgens SMRO is het cruciaal om de dialoog aan te gaan om tot oplossingen te komen. Hun ervaring leert dat verbindende ‘leiders’ hier een grote rol in spelen.

Bewoners willen op een eerlijke en respectvolle manier behandeld en goed geïnformeerd worden. De formele behandeling van klacht- en bezwaarprocedures wordt al jaren zeer slecht gewaardeerd door bewoners. Het brengt administratieve lasten voor bewoners mee en staat in de top 10 van de belangrijkste knelpunten voor bewoners in de publieke dienstverlening. De informele aanpak biedt hier een oplossing voor.

De informele aanpak:

  • Vergroot de tevredenheid van bewoners over jullie organisatie en kan het vertrouwen in deze versterken
  • Zorgt ervoor dat partijen met elkaar in gesprek blijven wat leidt tot behoud of bewerkstelligen van een goede relatie
  • Werkt de-escalerend en kan een potentieel conflict helpen voorkomen en vastgelopen en verzuurde zaken weer vlot trekken
  • Duurt vaak korter dan juridische procedures waardoor tijd en kosten bespaard worden
  • Brengt alle belanghebbenden en hun behoeften zorgvuldig in kaart – dit draagt bij aan een gedragen oplossing

Maar wat weten bewoners er nou van?

De mensen zijn eigenaars, gebruikers en belangenbehartigers van hun omgeving. Inwoners en ondernemers weten zelf vaak het beste wat nodig is. Bestuurders en hun ambtenaren kunnen helpen die (eigen)wijsheid te benutten. Dus: open staan voor initiatieven en een stem geven aan lokale belanghebbenden. Door de belangen te inventariseren van alle stakeholders, luisteren en aanzetten tot gedragen oplossingen.

Het in een vroeg stadium betrekken van alle relevante stakeholders die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het conflict dan wel vormgeving van de toekomst vraagt om lef. De gesprekstafel wordt namelijk veel groter dan formeel noodzakelijk is en het kan lijken alsof de regie uit handen wordt gegeven. In de praktijk zien we echter dat het omgekeerde het geval is: door in een zeer vroeg stadium alle relevante stakeholders een stem in het (participatie)proces te geven blijft regie op het proces juist behouden en blijken de uiteindelijke oplossingen vaak op veel bredere steun te kunnen rekenen. Hierdoor kunnen tijdrovende en kostbare procedures voorkomen worden.

 

Een informele aanpak is goud waard

Of je project vast dreigt te lopen of nog lekker op rolletjes loopt: een informele aanpak is nooit verkeerd. Het draagt eerder bij aan een duurzame gedragen oplossing die ook nog eens minder tijd kost en goedkoper is.

Ben je nieuwsgierig geworden welke tips er nog meer in ‘doorbreken van impasses’ te vinden zijn? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en maak kans op een gratis exemplaar van het boek!

Twijfel jij of participatie nog uitkomst kan bieden in jouw project? Wij denken graag met je mee!

Neem contact op met Parolo via praatje@parolo.nl of bel naar 06-16448119.

Informatie over de schrijvers

Verschillende mediators in de leefomgeving hebben zich sinds 1999 verenigd in de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMRO). De aangesloten mediators zijn up-to-date, professioneel en ter zake deskundig. Samen maken zij zich hard om mediation in te zetten om geschillen op te lossen. Het is dan ook fijn om met deze organisatie samen te mogen werken.