De Schakeldag 2023 is hét jaarlijkse kennisevenement voor degenen die actief zijn in het fysieke domein, waaronder medewerkers van de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dit evenement, georganiseerd door het Informatiepunt Leefomgeving, bracht veel informatie en inzichten over de Omgevingswet en de versterking van participatie op decentraal niveau. In dit artikel bespreken we de hoogtepunten van de presentatie over participatie tijdens de Schakeldag 2023 en waarom participatie zo cruciaal is in het kader van de nieuwe wetgeving.

Over de Schakeldag 2023

De Schakeldag 2023, gehouden in het 1931 Congrescentrum in Den Bosch, bracht professionals uit diverse vakgebieden samen die geïnteresseerd zijn in het fysieke domein. Tijdens dit congres werden verschillende onderwerpen behandeld, waaronder de achtergronden en opbouw van het stelsel van de Omgevingswet, de algemene maatregelen van bestuur en de verschillende instrumenten onder deze wet. Daarnaast stonden omgevingsplanactiviteiten en milieubelastende activiteiten op de agenda.

Doelgroep en deelnemers

De Schakeldag trok een gevarieerd publiek aan, bestaande uit adviseurs, beleidsmedewerkers en RO-medewerkers. Dit weerspiegelt de bredere belangstelling voor participatie in de context van de Omgevingswet en de impact ervan op overheidsinstanties en beleidsvorming.

De presentatie over participatie

Wat ons betreft één van de hoogtepunten van de Schakeldag, was de presentatie ‘Participatiebeleid en de Wet versterking participatie op decentraal niveau’, verzorgd door Irma Dekker en Frank Speel. Deze sessie bood een diepgaand inzicht in de wettelijke verplichtingen met betrekking tot participatie onder de Omgevingswet. In het kader van deze nieuwe wet is het essentieel om participatiebeleid op te stellen wanneer men aan de slag gaat met documenten zoals: een omgevingsvisie, programma, omgevingsplan of projectbesluit. Het opstellen van een participatieverordening volgt uit de Wet versterking participatie op decentraal niveau.

De presentatie legde de nuances en verschillen tussen deze twee wetten helder uit, en gebruikte praktijkvoorbeelden om deze complexe materie toegankelijker te maken. Wat deze sessie echter nog waardevoller maakte, was de interactieve aanpak, waarbij de deelnemers betrokken werden en de mogelijkheid kregen om vragen te stellen en op elkaar te reageren.

Belangrijke inzichten en standpunten

Een van de belangrijkste inzichten die tijdens de presentatie naar voren kwam, is dat participatie niet vanzelfsprekend is. Het begint met het begrijpen van de behoeften van de (betrokken) inwoners. Bovendien werd benadrukt dat ambtelijke ondersteuning noodzakelijk is om een succesvol participatieproces te waarborgen. Daarnaast werden praktische tips gedeeld, zoals het gebruik van bestaande netwerken, het leren van goede voorbeelden vanuit gemeenten en het opstellen van spelregels voor participatie in de vorm van een lokale participatieverordening.

Praktische toepassingen

De verplichtstelling van participatie onder de Omgevingswet betekent dat een goede voorbereiding essentieel is voor de invoering van de nieuwe wetgeving. De inzichten uit deze presentatie bieden concrete handvatten voor de implementatie van participatie in de praktijk. Dit is cruciaal voor het waarborgen van een inclusief en effectief besluitvormingsproces.

Uitdagingen en oplossingen

Bij de verplichtstelling van participatie zijn er onvermijdelijk uitdagingen. Het begrijpen van deze uitdagingen en het proactief aanpakken ervan is van essentieel belang. Een van de oplossingen is het opstellen van een lokale participatieverordening om heldere regels en richtlijnen vast te stellen voor participatieprocessen. Ook wordt het vastleggen en valideren van participatieprocessen als uitdaging gezien. Hierbij speelt een tool zoals Parolo een belangrijke rol. Met Parolo maak je deze processen makkelijk en overzichtelijk.

Toekomstperspectieven

De toekomst van participatie onder de Omgevingswet ziet er veelbelovend uit. Met de juiste voorbereiding en implementatie kunnen overheden, adviseurs en andere betrokkenen een inclusief en participatief besluitvormingsproces creëren. Dit zal de betrokkenheid van burgers vergroten en de kwaliteit van besluitvorming verbeteren.

Conclusie

De presentatie over participatie tijdens de Schakeldag 2023 bood waardevolle inzichten en praktische tips voor het accepteren van participatie als een essentieel onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Met de verplichtstelling van participatie, is een goede voorbereiding en begrip van de wetgeving van essentieel belang. Dit zal leiden tot een effectievere en inclusievere besluitvorming binnen het fysieke domein.

Met jouw participatie voldoen aan de Omgevingswet?

Parolo helpt je een soepel participatietraject uit te voeren en legt jouw participatie vast. Met een druk op de knop draai je een participatieverslag uit die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Wil je ervaren hoe Parolo jou helpt met de participatie?