stakeholders waterprojecten bepalen

Als omgevingsmanager of projectmanager bij het waterschap heb je te maken met veel verschillende belangen. Van direct omwonenden tot natuurorganisaties. Een stakeholderanalyse helpt je bij het in kaart brengen van de verschillende stakeholders van jouw project. Breng je de stakeholders vroegtijdig in kaart, dan kun je ze tijdig betrekken in het participatietraject. Uiteindelijk vergroot dat de haalbaarheid en doorlooptijd van het project.

Aan welke stakeholders moet je denken?
Parolo vroeg diverse respondenten die waterprojecten uitvoeren, om aan te geven welke stakeholders voor hen belangrijk zijn. Onderstaand vind je de lijst. Doe er je voordeel mee als jij een stakeholderanalyse maakt.

Stakeholders waterprojecten

Parolo deed een eerste aanzet van stakeholders bij waterprojecten en vroeg aan diverse omgevingsmanagers uit het werkveld om de lijst aan te vullen.

Daaruit is de volgende stakeholderlijst gekomen:

 • Rijkswaterstaat
 • Provincie
 • Gemeenten
 • Grondeigenaren
 • Omwonenden
 • Natuur- en milieuorganisaties
 • Staatsbosbeheer
 • Waterschappen
 • Drinkwaterbedrijven
 • Andere nutsbedrijven: gas, elektra, riolering, spoor
 • Omliggende bedrijven en industrie
 • Kennisinstituten en onderzoeksorganisaties
 • Land- en tuinbouworganisaties (LTO)
 • Rijkswaterstaat
 • Havenbedrijven
 • Omgevingsdiensten
 • Investeerders
 • Interne of externe omgevingsmanagers
 • Interne of externe ‘experts’ voor de uitvoer van het project

Belangrijkste stakeholders: Provincie, gemeenten en grondeigenaren

We vroegen aan de omgevingsmanagers om voor een aantal stakeholders aan te geven hoe belangrijk deze zijn in de projecten.

Daar kwamen de volgende antwoorden op:

De responderen gaven aan dat vooral de gemeenten, grondeigenaren en provincie de belangrijkste stakeholders zijn bij waterprojecten.

Stakeholders betrekken met participatie

Als je een stakeholderanalyse hebt gedaan en de verschillende stakeholders in kaart hebt gebracht, kun je gaan bepalen wanneer en hoe je welke stakeholder gaat betrekken bij jouw project.

Parolo is dé ideale tool om jouw participatietraject in op te zetten. Parolo maakt participatie makkelijk en overzichtelijk. Je ziet precies welke stakeholders betrokken zijn, of ze stukken hebben ingezien en hoe vaak erop gereageerd is. Met één druk op de knop draai je een participatieverslag uit. Niet alleen handig bij het regelen van de vergunningen, maar ook als er geen consensus is onder de stakeholders en de stap naar de rechter wordt gemaakt.

Parolo uitproberen?
Ervaar de voordelen van Parolo en probeer het de eerste 14 dagen gratis uit.